Välkommen! Här finns material och applikationer för att lära sig och träna morsekod — CW.

CW Kurs bygger på kursmaterialet som finns hos SK4SQ, men själva telegraferingen görs i din webbläsare så att du kan ändra hastighet, farnsworth-hastighet och tonhöjd, samt enkelt köra ett stycke i taget.

Telegram är en applikation för klartextövning som läser in telegram från Sveriges Radio Ekot och sänder dem som morse. Man kan skriva in texten i ett fönster och låta applikationen rätta texten. Telegram är under uppbyggnad och kommer snart.

WebQRQ är en applikation för hastighetsträning i att läsa anropssignaler liknande Rufz eller QRQ, men med skillnaden att den inte räknar poäng och ökar hastigheten ett tecken per minut när man svarar rätt och stannar när man svarar fel.

Audio är en direkt länk till MP3-filerna på SK4SQ och Text är övningarna i textformat för att läsa och rätta.

Telegraferingen bygger på WebCW av SM0UTY, anropssignaler kommer från contest-loggar från SK0UX / SJ0X och resten är byggt av SA0LAT.

73 och lycka till!